Vi er en interesseorganisasjon for
dansekunstnere i Stavanger regionen og
omegn, for et voksende antall
profesjonelle dansekunstnere og
dansestudenter på vei inn i arbeidslivet.

DansiS har som mål om å være et støttende, samlende sted for dans, samt å
synliggjøre den profesjonelle dansekunsten i Rogaland. DansiS skal legge til rette
for pedagogisk, skapende og utøvende virksomhet, samt bidra til økt aktivitet
innen produksjon, kompetanseheving og nettverksbygging. Dette skal være et
tilbud for alle dansekunstnere uansett bakgrunn og erfaring, og inneha en
kunstnerisk nøytral plattform for dansere, koreografer og pedagoger.

Styret

 

er høyeste myndighet mellom årsmøtene

og blir valgt av medlemmene.

Styreleder

Michelle H. Flagstad

Styremedlem

Camilla Apeland

Styremedlem

Kjersti Engelsen Ødegård

Styremedlem

Martine Grønnum

Kontakt

Tou Scene

Kvitsøygata 25

4014 Stavanger

Postboks 1590

4093 Stavanger

Epost

dansis@dansis.no

Telefon

913 62 366

Vi har kontor på Tou Scene i Atelierhuset, innerst i andre etasje,

 og forvalter prøvelokalet “Speilet” i samarbeid med Tou Scene.